De Nieuwe Veste

De Nieuwe Veste geeft openbaar voortgezet onderwijs op twee scholen in Coevorden en Hardenberg, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze scholen zijn herkenbaar aan hun eigen onderwijs: Ontdekkend Leren in Coevorden en Doelgericht Leren in Hardenberg, met op beide scholen een Technasium.

Iedere leerling brengt eigenheid in de school en omgekeerd bieden wij de leerling een veilige plek met leerzame lessen en gezellige activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfstandigheid. Wij zijn actief verbonden met de buitenwereld en werken graag samen met anderen in de regio, zoals bij projecten en met stages.

Jij brengt ons kleur

Esdal College

Het Esdal College geeft openbaar voortgezet onderwijs op zes scholen in Emmen, Borger, Klazienaveen en Oosterhesselen, van vmbo tot en met gymnasium. Onze scholen staan bekend om de veelzijdigheid op het gebied van techniek, cultuur, sport en ondernemerschap en de kansen voor leerlingen gericht op een succesvolle toekomst.

Onze leerlingen ervaren de sfeer en de manier van omgaan met elkaar als bijzonder prettig en zijn in de lessen toekomstgericht bezig met een Chromebook. Bij ons krijgen leerlingen volop de ruimte hun passies te ontdekken en zich verder te ontwikkelen binnen én buiten de school.

Hallo toekomst,
hier ben ik,
hier ben jij,
hier zijn wij!

RSG Ter Apel

RSG Ter Apel geeft openbaar voortgezet onderwijs op twee scholen in Ter Apel, een school met vmbo tot en met vwo en een school met een internationale schakelklas (isk). Onze scholen staan in directe verbinding met de omgeving en spelen hierin een rol.

Bij ons kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en successen ervaren in een veilige en ontspannen sfeer. Wij zetten in op respect, een positieve benadering en verdraagzaamheid. Ons onderwijs is gericht op de toekomst en vooruitstrevend met optimale inzet van digitale middelen. Wij dagen leerlingen uit om zelf actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Samen bouwen aan de toekomst